19 setembro 2006

Pedro Arias. Abel Caballero.

Pedro Arias:
Non entro no contido dos seus discursos. Refírome as súas intolerables formas: Soez, maleducado, zafio. ¿Cómo na Radio Galega, ente público, permiten que un individuo con eses modais participe nas tertulias? Na dereita galega hai persoas civilizadas, correctas ( por exemplo, Macías ), ¿por qué non van á súa procura e retiran dunha vez a ese exaltado?

Abel Caballero:
Leo no Faro de Vigo que o próximo candidato á alcaldía de Vigo polo PSOE e actual Presidente do Porto envioulle unha carta persoal a Jaime Lissavetsky para que éste use a súa influencia para que o seleccionador español de ciclismo rectifique e leve a Óscar Pereiro ao Mundial.
Alucino. Non teño verbas para calificar semellante burrada. ¿Pero non era o Sr. Caballero profesor universitario? ¿Quen filtrou á prensa tal disparate, foi Corina Porro?