21 outubro 2008

Leis físicas

Na procura do entendemento do mundo, eu, de cando en vez, acudo ás leis físicas, como o Principio de Incerteza de Heisenberg que vai explicar o por qué das próximas sondaxes previas ás eleccións á Xunta; ou o Principio de Coriolis que vai dar razón da causa da progresiva dereitización das persoas co paso do tempo.
Sobre o amor e outras cuestións non tan vitais pero ao cabo necesarias ("como comer o pan sen o compango da poesía") hai unha bonita canción que tamén aplica a física elemental


Etiquetas: ,

2 Comentarios:

Blogger A Raíña Vermella said...

A min tamén me pareceu xenial facer unha canción (tan bonita, ademais) ás leis físicas. Ao fin e ao cabo, non hai nada que determine tanto as nosas vidas :)

4:34 da tarde  
Anonymous atopar said...

Anunciate gratis en Galego


www.atopar.es "Anuncios en Galego"

10:39 da tarde  

Enviar um comentário

<< Home