05 julho 2009

Centenario de Aquilino Iglesia Alvariño

Nunha cena de amigos

Quero contar un por un meus amigos
como se contan os mollos de trigo.
Como se contan os mollos nas airas
quero contar os meus bos camaradas.
Quero contalos e recontalos
como recontan os probes os cartos.

Quero contalos nas arcas da ialma
como reconta os seus bes a calandra.
Quero contalos nas nenas dos ollos
como contámo-los intres de gozo.
Quero contalos, ben contadiños.
Quero contar un por un meus amigos.

Poucos ou moitos, quero contalos
como se contan as peras nun ramo.
Como se contan nas airas as medas,
como se contan as horas pequenas.
Quero contalos e recontalos...
Poucos ou moitos, meus amigos son.
Quero contalos no meu corazón.

Etiquetas: ,