02 outubro 2009

Cidade olímpica

Estou convencido que Madrid non ten nada que facer. Entre outras razóns porque a quenda vai fora de Europa, e porque a candidatura de Madrid non ten aliados: os europeos porque agardarán a dentro de catro anos, os africanos porque votarán para Chicago, e os latinoamericanos votarán a Río. Toquio? Por que non?
Coronaríame que gañara Río.
Supoño que gañará Chicago.

Pero o que máis me gostaria ser de maior é formar parte do Comité Olímpico Internacional. (Ou ser directivo prexubilado dun gran banco).

Etiquetas: