09 novembro 2006

Hoxe cumpriría 70 anos

Mihail Tahl, letón, o campión do mundo que menos tempo ostentou a coroa, pois dende neno tivo sempre graves problemas de saúde.
Dixo que non lle importaba, porque o título de campión do mundo é efímero pero o de ex-campión é eterno.

1 Comentarios:

Anonymous náufrago said...

O que demostra que era un xenio. Porque o comentario é xenial.

3:50 da tarde  

Enviar um comentário

<< Home