07 julho 2009

Na morte de Robert Lafont

Entérome vía blog de Antón Baamonde, despois ratificado na rapidísima wikipedia, da morte de Robert Lafont: O autor daquel concepto de grande suceso a finais dos anos sesenta: colonialismo interior, no que se baseou Xosé Manuel Beiras para crear o mítico: "O atraso económico de Galicia".
Se ben eu son doutra xeración tamén fun pillado pola resaca daquela mareira. Cando tiven que escoller asignaturas optativas decidín facer aulas con Economía Política e con Teoría do Estado, impartidas respectivamente por Carlos Otero Díaz e Ramón Máiz, aínda que realmente o responsable da primeira era o profesor Pedro Puy Fraga.
Para aprobar Economía Política o actual parlamentario, moi bo profesor por certo, deu a opción de facer un traballo consistente na glosa dun libro do propio Carlos Otero, do cal esquecín - se algunha vez souben - o nome. Sei que José Martínez Couselo ten na máis alta estima os traballos do que fora Conselleiro de Economía, pero realmente aquilo era un aburrimento, polo que ideei algo máis entretido: facer unha comparanza das ideas de Otero Díaz coas expresadas por Robert Lafont e despois desenvolvidas por Beiras aplicándoas ao caso galego.
Preguntado Máiz pola vixencia daquelas ideas, o profesor de Teoría do Estado manifestou a impresión de que aquelas teorías ficaran xa anticuadas. Non importou, a fin de contas eu só quería facer un traballo de comparanza suficiente para poder pasar a asignatura, e o mergullamento naquelas suxerentes ideas, ben razoadas e que ofertaban unha explicación racional para entender as causas dos atrasos económicos das periferías dos estados centralistas, dábanme enerxía dabondo para seguir co traballo.
Non lembro nada del, foi entregado e supoño que haberá tempo que sería destruido no lume de San Xoan ou utilizado polos becarios do departamento como papel reciclable; pero o certo é que durante un mes as fotocopias dun vello libro francés con tradución ao español e un pequeno libro galego cun guapo e xoven Beiras no lombo acompañáronme a todas partes.
Na entrega fun recibido por Puy que me fixo unha pregunta capciosa: ¿Qué nota crees que mereces? Mentín e dixen: "notable". Aquela asignatura foi dos pouquísimos "sobresalientes" que levei, e por causa dun traballo do que agora só lembro a idea que o causou.
Descoñezo a vixencia das ideas de Lafont hoxe en día, pero independentemente da valoración actual coido que foi un home atento ao seu tempo e aos seus lugares.

Etiquetas: