14 março 2011

Casablanca

Despois de moito, moito tempo, volvo ver Casablanca. Comprendo porque ninguén se lembra de Paul Henreid e porén todos admiramos a Bogart ou a Ingrid Bergman.
Esta vez véxoa en versión orixinal subtitulada ao galego, e asómbrame comprobar como a pesares da súa accidentada rodaxe a película non perdeu actualidade.
O que mais me gusta son os diálogos; especialmente, lóxico, os de Rick:
-Where were you last night?
- That's so long ago I don't remember.
-Will I see you tonight?
- I never make plans that far ahead

Etiquetas:

1 Comentarios:

Blogger Carlos M. Abella said...

Gran diálogo, propio dun manual de filosofía sen dúbida...

1:48 da tarde  

Enviar um comentário

<< Home