22 fevereiro 2006

O poder da Auga

Recollido por Fermín Bouza Brey en Velle:
Auga que forte eres,
que apagas o lume
que queima ao pau
que malla ao gato
que come ao rato

que fura o muro
que torna o aire
que corre a nube
que cubre a lúa
que turba o sol
que derrete a neve
que no meu pe prende