10 janeiro 2006

SINESTESIA

Nos pasados días de lecer, na aldea, sorprendime coa casualidade que os dous libros que estaba a ler: de Jonathan Rowson e Eduardo Punset, comentaban casos de sinestesia. Na páxina 37 do libro do GM escocés dise: "Gostaría mencionar a un estudante de arte de Edimburgo chamado Roland, que arrincaba a xogar. Díxome que na súa cabeza os bispos eran dun rosa fluorescente e que os cabalos - de ámbolos dous bandos - eran verde esmeralda".
Nas páxinas 414 e 415 do libro de Punset, e no decurso da entrevista con Richard Gregory, identifícase ese fenómeno como sinestesia, e exemplificaba con Richard Feynman, Vladimir Nabokov e Oliver Messiaen.

Son dous libros moi estimulantes: o xadrecístico expón unha perspectiva nova, e ao meu entender correcta, da importancia das carencias psicolóxicas como causantes dos erros determinantes das derrotas durante as partidas; o de divulgación científica pode axudar a intentar ter máis coñecemento e asemade ser máis feliz ( vaia paradoxo), polo que supón de desterro da esclavitude das supersticións.
Admiro ademáis a honestidade de Punset de amosar teses contradictorias en capítulos sucesivos, deixando só ao lector na misión de reflexionar acerca do lido.