02 janeiro 2006

ABERTAL

Estou seguro que o ata hai pouco director de Vieiros lembrarase ben do seguinte texto que eu estiven lendo catro anos seguidos:

Liña: Sucesión de puntos
Historia: Sucesión de feitos

Os puntos fan a liña
os homes fan a historia

Un home cunha liña...
pásaa por baixo
rube
emprégaa
déitase
aíllase
enguedéllase
dubida
recúa
e déixaa

Un home cunha liña...
pra vagar
incomunicarse
e chegar a ningures

Un home cunha liña...
pra non avantar
dividir
meter na cadea
prohibir
atacar
e matar

Esgarabella un borrancho
e vai contra a historia

Un home cunha liña pra camiñar
xunguir
construir
compartir

Moitos homes cunha liña
pra compartir construir xunguir soster e camiñar sempre

Fan: Unha árbore
con froitos de todos
Un paxaro ceibe
unha man achegada a tódolos homes
Unha nova sociedade...
onde viva o home novo.